Jeśli prześledzimy wyniki wyborów w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat, to można jasno stwierdzić – linia demarkacyjna poglądów jakie mają Polacy dzieli się na 2 Polski. Zachodnia część jest bardziej lewicowa,...
Więcej »